ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ VIDEO
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ VIDEO